ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ; ನ.21 ರವರೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ…

ಮಡಿಕೇರಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ-2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನವೆಂಬರ್, 17 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ 3/ 5 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ … Read More

Open chat
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ